Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Khitan - PAI SD Kelas 4

Preview:


Arti khitan menurut bahasa adalah ….
A. menghilangkan
B. merayakan
C. memotong
D. membersihkan


Hukum khitan bagi laki-laki adalah ….
A. sunah
B. wajib
C. makruh
D. haram


Nabi Ibrahim dikhitan menggunakan ….
A. pisau
B. gunting
C. kapak
D. golok


Dalam sejarah singkatnya khitan adalah syariat agama Islam yang berpangkal dari Millah ( ajaran agama ) nabi terdahulu, awal mula khitan dimulai dari nabi..

A. Muhammad SAW

B. Nuh as

C. Isa as

D. Ibrahim as


Syariat tentang berkhitan merupakan perintah dari …

A. Jin

B. Nabi Ibrahim a.s

C. malaikat

D. Allah swt.


Menurut ilmu kesehatan, khitan dapat mencegah penyakit …

A. Demam berdarah

B. Malaria

C. Flu burung

D. Kanker prostat


Di bawah ini yang bukan merupakan fitrah manusia adalah ….
A. berhias
B. khitan
C. memotong kuku
D. memotong kumis


Tujuan khitan adalah ….
A. membersihkan najis
B. membersihkan hadats
C. membersihkan kulit
D. membersihkan sampah


Bagian kulit yang dikhitan disebut ….
A. hasyafah
B. dzakar
C. khalif
D. Khuluf


Semua amalan ibadah muslim laki-laki berhukum sah apabila telah ….
A. berakal
B. berhaji
C. berkeluarga
D. berkhitan
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.