Latihan Soal Online

Jam - Bahasa Mandarin SMP Kelas 8

Latihan 14 soal pilihan ganda Jam - Bahasa Mandarin SMP Kelas 8 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Jam 01:10 的汉语是…

A. 一点五分

B. 一点十分

C. 一点十五分

D. 一点十二分


Jawaban:


Jam 08:00 的汉语是….

A. 九点

B. 七点

C. 八点

D. 四点


Jawaban:


Jam 04:20 的汉语是….

A. 四点十分

B. 十点十五分

C. 十点十九分

D. 四点二十分


Jawaban:


“六点五十分” 的意思是….

A. 06:20

B. 06:50

C. 07:15

D. 10:20


Jawaban:


“九点半” 的意思是….

A. 09:30

B. 08:30

C. 10:30

D. 11:30


Jawaban:


A. 十点

B. 七点

C. 五点

D. 六点


Jawaban:


排队 pái duì artinya

A. berdiri

B. rapi

C. berbaris

D. tenang


Jawaban:


Jam 02:30 的汉语是….

A. 二点半

B. 两点半

C. 两点一刻

D. 三点半


Jawaban:


安静 ān jìng artinya …

A. berbaris

B. tenang

C. berdiri

D. rapi


Jawaban:


Jam 04:15 的汉语是….

A. 两点一刻

B. 三点一刻

C. 二点一刻

D. 四点一刻


Jawaban: