Latihan Soal Online

Ibadah dan Aqidah - PAI SD Kelas 5

Latihan soal dan kunci jawaban Ibadah dan Aqidah - PAI SD Kelas 5.


Lawan dari sikap qana’ah adalah….

A. tawaduk

B. tawakkal

C. tasamuh

D. tamak


Jawaban:

Hewan kambing boleh digunakan berqurban sebanyak….

A. 2 orang

B. 3 orang

C. 1 orang

D. 4 orang


Jawaban:

Hewan berikut yang diperbolehkan untuk berkurban adalah, kecuali ….

A. Sapi

B. Kambing

C. Unta

D. Kelinci


Jawaban:

Di bawah ini yang merupakan salah satu manfaat jujur adalah ….

A. mendapat tantangan dari orang lain

B. hidupnya susah

C. dipercaya orang lain

D. mudah diperalat oleh orang lain


Jawaban:

Ibadah kurban disyariatkan dalam islam untuk mengenang kisah nabi ….

A. Musa dan Kidzir

B. musa dan Daud

C. Ibrahim dan Ismail

D. Nuh dan Ibrahim


Jawaban:

Apabila berjanji sebaiknya mengucapkan ….

A. subhanallah

B. insyaAllah

C. astaghfrullah

D. lailaha illallah


Jawaban:

Dari Abu Hurairah r.a: “Sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: Tanda-tanda orang munafk ada tiga perkara, yaitu….

A. apabila berkata, dia berdusta, apabila berjanji, dia ingkari, dan apabila diberi kepercayaan, dia tidak mengkhianatinya

B. apabila berkata, dia jujur, apabila berjanji, dia ingkari, dan apabila diberi kepercayaan, dia mengkhianatinya.

C. apabila berkata, dia berdusta, apabila berjanji, dia tepati, dan apabila diberi kepercayaan, dia mengkhianatinya.

D. apabila berkata, diaberdusta, apabila berjanji, dia ingkari, dan apabila diberi kepercayaan, diamengkhianatinya.


Jawaban:

Hukum qurban adalah…

A. Sunnah muakkad

B. Wajib

C. Haram

D. Makruh


Jawaban:

Dalam hadist Rasulullah saw. disebutkan bahwa seseorang yang tidak dapat dipercaya berarti dalam hatinya …..

A. selalu penuh kefasikan

B. Ingin membalas dendam

C. tidak ada keimanan

D. penuh dengan sifat Riya


Jawaban:

Ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kediaan dan kesanggupan untuk berbuat disebut ……

A. janji

B. nasihat

C. optimis

D. motivasi


Jawaban:

Menjaga amanah harus dilakukan karena …..

A. Ingin mendapat penghasilan yang lebih besar lagi

B. Ingin mendapat ridha Allah Swt.

C. Ingin dipuji dan menjadi terkenal

D. ingin mendapatkan nama baik dari masyarakat


Jawaban:

Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban maka janganlah ia menghampiri… Kami.

A. Mesjid

B. Rumah

C. Kebun

D. Sekolah


Jawaban:

Orang yang memiliki sifat zuhud disebut ….

A. Mustahik

B. Muzaki

C. Zahid

D. Sobir


Jawaban:

Lawan kata dari menepati janji adalah….

A. mengingkari

B. mengada-ngada

C. mencaci maki

D. amanah


Jawaban:

Niat Seseorang yang terdorong untuk melakukan sesuatu karena Allah Swt. termasuk jujur dalam hal….

A. Perkataan

B. Perbuatan

C. Menepati janji

D. Niat


Jawaban:

Menepati janji adalah salah satu kriteria dari….

A. keikhlasan

B. keimanan

C. keinginan

D. kesukaan


Jawaban:

Sikap seorang yang zuhud dalam memandang kepentingan dunia dan akhirat adalah….

A. akhirat saja, dunia tidak penting

B. dunia saja akhirat tidak penting

C. dunia untuk mencapai kebahagiaan akhirat

D. sibuk memikirkan akhirat saja


Jawaban:

Waktu yang benar untuk menyembelih hewan qurban adalah ….

A. Pagi hari sebelum shalat Idul Adha

B. Pagi hari setelah shalat Idul Adha

C. Setelah shalat Idul Adha dan hari Tasyri’

D. Pagi hari pada hari Tasyri’


Jawaban:

Orang yang berkata dusta merupakan salah satu tanda ….

A. munafk

B. ceroboh

C. tamak

D. takabur


Jawaban:

Hari tasyrik adalah tanggal…

A. 11,12,13 Ramadhan

B. 11,12,13 Dzulhijah

C. 11,12,13 Dzulkaidah

D. 11,12,13 Syawal


Jawaban:

Berikut ini hikmah dari sifat amanah, kecuali….

A. disenangi teman-teman

B. dikhianati teman

C. disanjung teman-teman

D. dipercaya orang lain


Jawaban:

Sikap orang yang qanaah apabila mendapatkan ujian adalah ….

A. Hanya berdoa kepada Allah swt.

B. Meminta pendapat atau saran orang lain

C. Pasrah kepada Allah swt.

D. Menerima dengan sabar dan tetap berusaha


Jawaban:

Salah satu keutamaan bulan Dzulhijjah adalah terdapat puasa . . . .

A. arafah

B. asyuro

C. mahsyar

D. talbiyah


Jawaban:

Perintah menyembelih kurban diterangkan dalam al Qur’an surat …

A. An Nashr ayat 1-3

B. Al Kafirun ayat 1-3

C. Al Kaustsar ayat 1-3

D. Al Ikhlas ayat 1-3


Jawaban:

Orang yang memiliki sifat qana’ah dalam menjalani kehidupannya tidak tertarik tipu daya….

A. manusia

B. syaitan

C. dunia

D. harta


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.