Latihan Soal Online

Ibadah dan Aqidah - PAI SD Kelas 5

Latihan soal pilihan ganda Ibadah dan Aqidah - PAI SD Kelas 5 dan kunci jawaban.


Ibadah kurban disyariatkan dalam islam untuk mengenang kisah nabi ….

A. Musa dan Kidzir

B. musa dan Daud

C. Ibrahim dan Ismail

D. Nuh dan Ibrahim


Jawaban:

Salah satu ciri sikap orang yang berperilaku zuhud adalah ….

A. Tidak mudah terpengaruh dengan kesenangan duniawi

B. Selalu mensyukuri terhadap apa yang dimilikinya

C. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula

D. Selalu berusaha menepati janji


Jawaban:

Ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kediaan dan kesanggupan untuk berbuat disebut ……

A. janji

B. nasihat

C. optimis

D. motivasi


Jawaban:

Apabila berjanji sebaiknya mengucapkan ….

A. subhanallah

B. insyaAllah

C. astaghfrullah

D. lailaha illallah


Jawaban:

Sikap seorang yang zuhud dalam memandang kepentingan dunia dan akhirat adalah….

A. akhirat saja, dunia tidak penting

B. dunia saja akhirat tidak penting

C. dunia untuk mencapai kebahagiaan akhirat

D. sibuk memikirkan akhirat saja


Jawaban:

Waktu yang benar untuk menyembelih hewan qurban adalah ….

A. Pagi hari sebelum shalat Idul Adha

B. Pagi hari setelah shalat Idul Adha

C. Setelah shalat Idul Adha dan hari Tasyri’

D. Pagi hari pada hari Tasyri’


Jawaban:

Orang yang memiliki sifat qana’ah dalam menjalani kehidupannya tidak tertarik tipu daya….

A. manusia

B. syaitan

C. dunia

D. harta


Jawaban:

Menjaga amanah harus dilakukan karena …..

A. Ingin mendapat penghasilan yang lebih besar lagi

B. Ingin mendapat ridha Allah Swt.

C. Ingin dipuji dan menjadi terkenal

D. ingin mendapatkan nama baik dari masyarakat


Jawaban:

Hewan kambing boleh digunakan berqurban sebanyak….

A. 2 orang

B. 3 orang

C. 1 orang

D. 4 orang


Jawaban:

Di bawah ini yang merupakan salah satu manfaat jujur adalah ….

A. mendapat tantangan dari orang lain

B. hidupnya susah

C. dipercaya orang lain

D. mudah diperalat oleh orang lain


Jawaban:

Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban maka janganlah ia menghampiri… Kami.

A. Mesjid

B. Rumah

C. Kebun

D. Sekolah


Jawaban:

Sifat qanaah dapat menjadikan seseorang menjadi hidup ….

A. Tamak

B. Kaya

C. Tenteram

D. Dermawan


Jawaban:

Dari Abu Hurairah r.a: “Sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: Tanda-tanda orang munafk ada tiga perkara, yaitu….

A. apabila berkata, dia berdusta, apabila berjanji, dia ingkari, dan apabila diberi kepercayaan, dia tidak mengkhianatinya

B. apabila berkata, dia jujur, apabila berjanji, dia ingkari, dan apabila diberi kepercayaan, dia mengkhianatinya.

C. apabila berkata, dia berdusta, apabila berjanji, dia tepati, dan apabila diberi kepercayaan, dia mengkhianatinya.

D. apabila berkata, diaberdusta, apabila berjanji, dia ingkari, dan apabila diberi kepercayaan, diamengkhianatinya.


Jawaban:

Hewan berikut yang diperbolehkan untuk berkurban adalah, kecuali ….

A. Sapi

B. Kambing

C. Unta

D. Kelinci


Jawaban:

Lawan kata dari menepati janji adalah….

A. mengingkari

B. mengada-ngada

C. mencaci maki

D. amanah


Jawaban:

Orang yang berkata dusta merupakan salah satu tanda ….

A. munafk

B. ceroboh

C. tamak

D. takabur


Jawaban:

Perintah menyembelih kurban diterangkan dalam al Qur’an surat …

A. An Nashr ayat 1-3

B. Al Kafirun ayat 1-3

C. Al Kaustsar ayat 1-3

D. Al Ikhlas ayat 1-3


Jawaban:

Niat Seseorang yang terdorong untuk melakukan sesuatu karena Allah Swt. termasuk jujur dalam hal….

A. Perkataan

B. Perbuatan

C. Menepati janji

D. Niat


Jawaban:

Hukum qurban adalah…

A. Sunnah muakkad

B. Wajib

C. Haram

D. Makruh


Jawaban:

Salah satu keutamaan bulan Dzulhijjah adalah terdapat puasa . . . .

A. arafah

B. asyuro

C. mahsyar

D. talbiyah


Jawaban:

Hari tasyrik adalah tanggal…

A. 11,12,13 Ramadhan

B. 11,12,13 Dzulhijah

C. 11,12,13 Dzulkaidah

D. 11,12,13 Syawal


Jawaban:

Sikap tidak mementingkan dunia dan harta kekayaannya merupakan sikap ….

A. Zuhud

B. Qanaah

C. Amanah

D. Menepati janji


Jawaban:

Orang yang memiliki sifat zuhud memandang kemewahan dunia sebagai sesuatu yang….

A. abadi

B. paling diinginkan

C. sementara dan tidak akan kekal

D. paling utama


Jawaban:

Sikap orang yang qanaah apabila mendapatkan ujian adalah ….

A. Hanya berdoa kepada Allah swt.

B. Meminta pendapat atau saran orang lain

C. Pasrah kepada Allah swt.

D. Menerima dengan sabar dan tetap berusaha


Jawaban:

Berikut ini hikmah dari sifat amanah, kecuali….

A. disenangi teman-teman

B. dikhianati teman

C. disanjung teman-teman

D. dipercaya orang lain


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.