Latihan Soal Online

Ibadah dan Aqidah - PAI SD Kelas 5

Latihan 29 soal pilihan ganda Ibadah dan Aqidah - PAI SD Kelas 5 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Sifat qanaah dapat menjadikan seseorang menjadi hidup ….

A. Tamak

B. Kaya

C. Tenteram

D. Dermawan


Jawaban:


Hewan kambing boleh digunakan berqurban sebanyak….

A. 2 orang

B. 3 orang

C. 1 orang

D. 4 orang


Jawaban:


Menepati janji adalah salah satu kriteria dari….

A. keikhlasan

B. keimanan

C. keinginan

D. kesukaan


Jawaban:


Salah satu ciri sikap orang yang berperilaku zuhud adalah ….

A. Tidak mudah terpengaruh dengan kesenangan duniawi

B. Selalu mensyukuri terhadap apa yang dimilikinya

C. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula

D. Selalu berusaha menepati janji


Jawaban:


Orang yang berkata dusta merupakan salah satu tanda ….

A. munafk

B. ceroboh

C. tamak

D. takabur


Jawaban:


Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban maka janganlah ia menghampiri… Kami.

A. Mesjid

B. Rumah

C. Kebun

D. Sekolah


Jawaban:


Niat Seseorang yang terdorong untuk melakukan sesuatu karena Allah Swt. termasuk jujur dalam hal….

A. Perkataan

B. Perbuatan

C. Menepati janji

D. Niat


Jawaban:


Hewan berikut yang diperbolehkan untuk berkurban adalah, kecuali ….

A. Sapi

B. Kambing

C. Unta

D. Kelinci


Jawaban:


Orang yang memiliki sifat zuhud memandang kemewahan dunia sebagai sesuatu yang….

A. abadi

B. paling diinginkan

C. sementara dan tidak akan kekal

D. paling utama


Jawaban:


Dari Abu Hurairah r.a: “Sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: Tanda-tanda orang munafk ada tiga perkara, yaitu….

A. apabila berkata, dia berdusta, apabila berjanji, dia ingkari, dan apabila diberi kepercayaan, dia tidak mengkhianatinya

B. apabila berkata, dia jujur, apabila berjanji, dia ingkari, dan apabila diberi kepercayaan, dia mengkhianatinya.

C. apabila berkata, dia berdusta, apabila berjanji, dia tepati, dan apabila diberi kepercayaan, dia mengkhianatinya.

D. apabila berkata, diaberdusta, apabila berjanji, dia ingkari, dan apabila diberi kepercayaan, diamengkhianatinya.


Jawaban: