Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Fiqih MI Kelas 5

Preview:


Tujuan mandi wajib adalah untuk menyucikan diri dari ….

A. hadats kecil

B. hadats besar

C. kotoran

D. najis


Darah yang keluar dari rahim seorang wanita sewaktu sehat dinamakan ….

A. darah haid

B. darah nifas

C. darah istihadzoh

D. darah kotor


Salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid ….

A. sa’i

B. makan

C. thawaf

D. naik haji


paling lamanya wanita mengalami haid selama … hari.

A. 1

B. 6-7

C. 15

D. 40


Terhindar dari penyakit kelamin merupakan hikmah dari ….

A. haid

B. khitan

C. haji

D. menjaga kebersihan


Tenksin adalah orang cina, pada umur 30 tahun ia masuk islam, ia belum pernah khitan.Hukum melaksanakan khitan Tenksin adalah ….

A. sunnah

B. makruh

C. wajib

D. mubah


wanita akan berhenti haid (monopause) jika telah berumur … .

A. 9 tahun

B. 15 tahun

C. 25 tahun

D. 40-45 tahun


pertamakalinya diperintahkan khitan kepada Nabi ibrohim as, ketika Nabi ibrahim as telah berumur … .

A. 70 tahun

B. 80 tahun

C. 90 tahun

D. 100 tahun


hukum khitan bagi anak laki-laki adalah … .

A. terpuji

B. sunnah

C. haram

D. wajib


darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan disebut darah … .

A. haid

B. nifas

C. wiladah

D. istihadzoh
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.