Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Fiqih MA Kelas 12

Preview:


Yang manakah maksud hadis dari segi  istilah?
A. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sama ada beberbentuk percakapan, perbuatan, pengakuana atau persetujuan dan sifat.
B. Sesuatu yang disandarkan kepada nabi Adam sama ada beberbentuk percakapan, perbuatan, pengakuana atau persetujuan dan sifat.
C. Sesuatu yang disandarkan kepada khalifah Abu Bakar sama ada beberbentuk percakapan, perbuatan, pengakuana atau persetujuan dan sifat.


Hadits yang berdasarkan atas segenap Persetujuan Nabi Muhammad dinamakan dengan hadits…

A. Qauliyah

B. taqririyah

C. Ahad

D. Mutawatir

E. Fi’liyah


Seorang muslim yang senantiasa puasa hari senin dan kamis ia telah menjalankan ibadah…

A. Yang di haramkan

B. Yang di makruhkan

C. Yang diwajibkan

D. Yang disunahkan

E. Yang dimubahkan


Allah SWT berfirman:

.. .. وَمَاۤ اٰتٰٮكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰٮكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

Potongan ayat di atas anjuran untuk…

A. Menerima apa yang disampaikan malaikat

B. Menerima apa yang disampaikan orang

C. Menerima nasihat dari orang lain

D. Menerima apa yang diberikan Nabi Saw

E. Menolak apa yang diberikan Nabi Saw.


Segala sesuatu yang dijadikan dasar ajaran Islam disebut

A. Al-Qur’an

B. Hadis

C. Ijtihad

D. Hukum Islam

E. Sumber hukum Islam


Sumber hukum Islam yang telah disepakati para ulama adalah…

A. al-qur`an

B. al-hadits

C. ijtihad

D. a, b dan c


AL-QURAN SEBAGAI PENASIHAT BAGI ORANG-ORANG YANG BERTAKWA

A. AL-HUDA

B. AL-FURQAN

C. AL-DZIKR

D. AL-MAUIDHAH


Orang yang meriwayatkan hadits disebut…

A. sanad

B. tabi’ut tabi’in

C. tabi’in

D. sahabat

E. rawi


Sumber hukum yang pertama bagi umat Islam adalah…

A. Al-Qur’an

B. Hadis

C. Ijtihad

D. Al-Qur’an, Hadis, dan Ijtihad


Hadits yang berdasarkan atas segenap perbuatan Nabi Muhammad dinamakan dengan hadits…

A. Qauliyah

B. Ahad

C. Mutawatir

D. Fi’liyah

E. taqririyah
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.