Latihan Soal Online

Fiqih MA Kelas 12

Latihan soal dan kunci jawaban Fiqih MA Kelas 12.


Hadis merupakan sumber hukum Islam yang…

A. Pertama

B. Kedua

C. Ketiga

D. Keempat


Jawaban:

Orang yang meriwayatkan hadits disebut…

A. sanad

B. tabi’ut tabi’in

C. tabi’in

D. sahabat

E. rawi


Jawaban:

AL-QURAN SEBAGAI PENASIHAT BAGI ORANG-ORANG YANG BERTAKWA

A. AL-HUDA

B. AL-FURQAN

C. AL-DZIKR

D. AL-MAUIDHAH


Jawaban:

Menurut hukum Islam, suatu perbuatan yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan pelakunya tidak mendapat pahala atau dosa disebut

A. Wajib

B. Sunah

C. Haram

D. Makruh

E. Mubah


Jawaban:

Ijtihad menurut bahasa adalah….

A. bersatu

B. bertolak belakang

C. bersepakat

D. bersungguh-sungguh

E. bermalas-malasan


Jawaban:

Hadits yang berdasarkan atas segenap Persetujuan Nabi Muhammad dinamakan dengan hadits…

A. Qauliyah

B. taqririyah

C. Ahad

D. Mutawatir

E. Fi’liyah


Jawaban:

Arti dari Al-Qur’an menurut bahasa adalah….

A. Bacaan

B. Buku

C. Pengumuman

D. Kehadiran

E. Kitab


Jawaban:

Sumber hukum kedua dalam menetapkan hukum setelah Al-Qur’an adalah..

A. ijtihad

B. hadits

C. qiyas

D. ijma’ ulama

E. fatwa ulama


Jawaban:

Sumber Hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas ulama adalah …

A. Tiga Macam

B. Lima Macam

C. Dua Macam

D. Empat Macam

E. Satu Macam


Jawaban:

Kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. dalam menetapkan hukum syar’i disebut…..

A. fatwa ulama

B. ijma’

C. qiyas

D. hadits

E. Al-Qur’an


Jawaban:

Sumber hukum Islam yang telah disepakati para ulama adalah…

A. al-qur`an

B. al-hadits

C. ijtihad

D. a, b dan c


Jawaban:

Hadits yang berdasarkan atas segenap perbuatan Nabi Muhammad dinamakan dengan hadits…

A. Qauliyah

B. Ahad

C. Mutawatir

D. Fi’liyah

E. taqririyah


Jawaban:

Yang manakah maksud hadis dari segi  istilah?
A. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sama ada beberbentuk percakapan, perbuatan, pengakuana atau persetujuan dan sifat.
B. Sesuatu yang disandarkan kepada nabi Adam sama ada beberbentuk percakapan, perbuatan, pengakuana atau persetujuan dan sifat.
C. Sesuatu yang disandarkan kepada khalifah Abu Bakar sama ada beberbentuk percakapan, perbuatan, pengakuana atau persetujuan dan sifat.


Jawaban:

SALAH SATU KANDUNGAN AL-QURAN MENJELASKAN BAGAIMANA PERILAKU ANAK KEPADA ORANG TUA NYA, HAL TERSEBUT TERMASUK HUKUM…

A. I’TIQODDIYAH

B. AKHLAK

C. IBADAH

D. MUAMALAH


Jawaban:

Allah SWT berfirman:

.. .. وَمَاۤ اٰتٰٮكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰٮكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

Potongan ayat di atas anjuran untuk…

A. Menerima apa yang disampaikan malaikat

B. Menerima apa yang disampaikan orang

C. Menerima nasihat dari orang lain

D. Menerima apa yang diberikan Nabi Saw

E. Menolak apa yang diberikan Nabi Saw.


Jawaban:

Hadits yang berdasarkan atas segenap perkataan Nabi Muhammad dinamakan dengan hadits…

A. Mutawatir

B. Ahad

C. qauliyah

D. taqririyah

E. Fi’liyah


Jawaban:

Sumber hukum yang pertama bagi umat Islam adalah…

A. Al-Qur’an

B. Hadis

C. Ijtihad

D. Al-Qur’an, Hadis, dan Ijtihad


Jawaban:

Berdasarkan hadis di bawah, yang manakah SANAD?
Dari Muhammad yang diterima dari Abu Salamah yang diterimanya dari Abu Hurairah. bahawa Rasulullah SAW bersabda; “Seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak (menggosok gigi) setiap akan melakukan solat.
A. Rasulullah SAW bersabda
B. “Seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak (menggosok gigi) setiap akan melakukan solat.
C. Dari Muhammad yang diterima dari Abu Salamah yang diterimanya dari Abu Hurairah.
D. Dari Muhammad yang diterima dari Abu Salamah yang diterimanya dari Abu Hurairah. bahawa Rasulullah SAW bersabda; “Seandainya tidak memberatkan terhadap umatku, niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak (menggosok gigi) setiap akan melakukan solat.


Jawaban:

Segala sesuatu yang dijadikan dasar ajaran Islam disebut

A. Al-Qur’an

B. Hadis

C. Ijtihad

D. Hukum Islam

E. Sumber hukum Islam


Jawaban:

Seorang muslim yang senantiasa puasa hari senin dan kamis ia telah menjalankan ibadah…

A. Yang di haramkan

B. Yang di makruhkan

C. Yang diwajibkan

D. Yang disunahkan

E. Yang dimubahkan


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.