Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Fiqih MA Kelas 12

Preview:


Hadits yang berdasarkan atas segenap perkataan Nabi Muhammad dinamakan dengan hadits…

A. Mutawatir

B. Ahad

C. qauliyah

D. taqririyah

E. Fi’liyah


AL-QURAN SEBAGAI PENASIHAT BAGI ORANG-ORANG YANG BERTAKWA

A. AL-HUDA

B. AL-FURQAN

C. AL-DZIKR

D. AL-MAUIDHAH


Segala sesuatu yang dijadikan dasar ajaran Islam disebut

A. Al-Qur’an

B. Hadis

C. Ijtihad

D. Hukum Islam

E. Sumber hukum Islam


Sumber Hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas ulama adalah …

A. Tiga Macam

B. Lima Macam

C. Dua Macam

D. Empat Macam

E. Satu Macam


Menurut hukum Islam, suatu perbuatan yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan pelakunya tidak mendapat pahala atau dosa disebut

A. Wajib

B. Sunah

C. Haram

D. Makruh

E. Mubah


Sumber hukum yang pertama bagi umat Islam adalah…

A. Al-Qur’an

B. Hadis

C. Ijtihad

D. Al-Qur’an, Hadis, dan Ijtihad


Seorang muslim yang senantiasa puasa hari senin dan kamis ia telah menjalankan ibadah…

A. Yang di haramkan

B. Yang di makruhkan

C. Yang diwajibkan

D. Yang disunahkan

E. Yang dimubahkan


Sumber hukum kedua dalam menetapkan hukum setelah Al-Qur’an adalah..

A. ijtihad

B. hadits

C. qiyas

D. ijma’ ulama

E. fatwa ulama


Arti dari Al-Qur’an menurut bahasa adalah….

A. Bacaan

B. Buku

C. Pengumuman

D. Kehadiran

E. Kitab


Hadits yang berdasarkan atas segenap perbuatan Nabi Muhammad dinamakan dengan hadits…

A. Qauliyah

B. Ahad

C. Mutawatir

D. Fi’liyah

E. taqririyah
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.