Latihan Soal Online

Fikih MI Kelas 2

Latihan 18 soal pilihan ganda Fikih MI Kelas 2 dan kunci jawaban.


Murtad adalah keluar dari agama ….

A. islam

B. kristen

C. yahudi


Jawaban:

Solat tahiyatul masjid dikerjakan Ketika kita ….

A. Masuk masjid

B. Mendengar adzan

C. Setelah berwudu


Jawaban:

Dalam wudu, membasuh kedua kaki harus sampai ….

A. siku

B. kedua mata kaki

C. lutut


Jawaban:

Bersuci menggunakan debu disebut ….

A. Tahajud

B. Tawasul

C. Tayamum


Jawaban:

Mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan ….

A. Hadas kecil

B. Hadas besar

C. Kotoran kucing


Jawaban:

Bersuci menggunakan air setelah buang air kecil atau buang air besar disebut ….

A. Istijmar

B. Istikhoroh

C. Istinja


Jawaban:

Sunah wudu ialah perbuatan yang dicontohkan ….

A. Rosulullah

B. Ulama

C. malaikat


Jawaban:

Syarat sah wudhu ada ….

A. lima

B. enam

C. tujuh


Jawaban:

Najis ringan disebut najis ….

A. Mugolazoh

B. Mukhoffafah

C. Mutawasitoh 


Jawaban:

Solat wajib dilaksanakan pada saat ….

A. waktu luang

B. sehat

C. sehat dan sakit


Jawaban:

Rukun wudu yang ketiga adalah ….

A. Membasuh kepala

B. Membasuh kaki

C. berkumur


Jawaban:

Apabila seseorang lupa berkumur maka wudunya ….

A. tetap sah

B. tidak sah

C. diulang


Jawaban:

Ketika memulai berwudhu, disunnahkan membaca ….

A. Alhamdulillah

B. Astagfirulloah

C. Bismillah


Jawaban:

Babi termasuk dari najis yang ….

A. Berat

B. Ringan

C. Sedang


Jawaban:

Yang tidak dikerjakan Ketika solat subuh ialah ….

A. Sujud

B. Takbir

C. Qunut


Jawaban:

Yang tidak membatalkan wudu ialah ….

A. pingsan

B. minum

C. buang angin


Jawaban:

Manfaat solat subuh tepat waktu akan melahirkan sikap ….

A. Disiplin

B. Malas

C. Suka terlambat


Jawaban:

Berwudu sebelum solat hukumnya ….

A. sunah

B. wajib

C. haram


Jawaban: