Latihan Soal Online

Basa Jawa SD Kelas 2

Latihan 15 soal pilihan ganda Basa Jawa SD Kelas 2 dan kunci jawaban.


Preview 10 soal pertama:

Wacanen kanthi permati!

“Kebo, ayo Baya ditinggal wae, pangajake Kancil.

Baya kaget, banjir bengok-bengok.

Nanging Kancil ngajak Kebo supaya age-age sumingkir.

” Baya kae ora ngerti males kabecikan, ” Kandang Kancil.

Sing ngajak Kebo lunga yaiku….

A. tukang mbedhog

B. Baya

C. Kancil


Jawaban:


Sayuk rukun bebarengan karo….

A. kenalan anyar

B. tangga

C. kanca


Jawaban:


Piwulang luhur wacan ing nduwur yaiku…

A. Yen ana wong sengsara enggal ditinggal lunga

B. Yen kaget kudu bengok-bengok

C. Dadi wong kudu bisa males kabecikan


Jawaban:


Yen ana kanca sing butuh pitulungan kudu…

A. ngedohi

B. ngrewangi

C. seneni


Jawaban:


Isine tembang gugur gunung yaitu…

A. ngajak gotong royong nyambut gawe

B. ngajak nggugurake gunung

C. ngajak baris kaya kuntul


Jawaban:


Gambar Pandhawa iku jenenge…

A. Arjuna

B. Sadewa

C. Yudhistira


Jawaban:


Supaya pagaweane enggal rampung mulane kudu….

A. diulang ulungake

B. nyambut gawe tanpa leren

C. dipasrahke wong liyo


Jawaban:


Tegese “Gugur Gunung” yaitu….

A. dolan bareng

B. tandang gawe

C. gotong royong


Jawaban:


Sebab Baya orang ditulungi yaiku….

A. rupane medeni

B. ora ngerti males kabecikan

C. Kancil kepengin sumingkir


Jawaban:


Nduwe watak jujur, suci, lan prasaja. Gamane kuku pancanaka. Ke Satriyan ing Jodhipati.

Pandhawa sing nduweni ciri-ciri ing nduwur yaiku….
_
A. Yudhistira

B. Bima

C. Arjuna


Jawaban: