Latihan Soal Online

Basa Jawa SD Kelas 2

Latihan soal dan kunci jawaban Basa Jawa SD Kelas 2.


Tegese “Gugur Gunung” yaitu….

A. dolan bareng

B. tandang gawe

C. gotong royong


Jawaban:

Piwulang luhur wacan ing nduwur yaiku…

A. Yen ana wong sengsara enggal ditinggal lunga

B. Yen kaget kudu bengok-bengok

C. Dadi wong kudu bisa males kabecikan


Jawaban:

Urutan Pandawa sing bener saka sing tuwa yaiku….

A. Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa, lan Yudhistira

B. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, lan Sadewa

C. Yudhistira, Arjuna, Bima, Nakula lan Sadewa


Jawaban:

Supaya pagaweane enggal rampung mulane kudu….

A. diulang ulungake

B. nyambut gawe tanpa leren

C. dipasrahke wong liyo


Jawaban:

Yen ana kanca sing butuh pitulungan kudu…

A. ngedohi

B. ngrewangi

C. seneni


Jawaban:

Paragan sing ana ing crita nduwur yaiku….

A. Kancil, Kebo, lan Singa

B. Kancil, Kebo, lan Baya

C. Kancil, Kebo, lan Kucing


Jawaban:

Wacanen kanthi permati!

“Kebo, ayo Baya ditinggal wae, pangajake Kancil.

Baya kaget, banjir bengok-bengok.

Nanging Kancil ngajak Kebo supaya age-age sumingkir.

” Baya kae ora ngerti males kabecikan, ” Kandang Kancil.

Sing ngajak Kebo lunga yaiku….

A. tukang mbedhog

B. Baya

C. Kancil


Jawaban:

Sebab Baya orang ditulungi yaiku….

A. rupane medeni

B. ora ngerti males kabecikan

C. Kancil kepengin sumingkir


Jawaban:

Gambar Pandhawa iku jenenge…

A. Arjuna

B. Sadewa

C. Yudhistira


Jawaban:

Ngayahi karyaning praja.

Tegese “praja” yaitu ….
_
A. negara

B. kanca

C. wong liya


Jawaban:

Nduwe watak jujur, suci, lan prasaja. Gamane kuku pancanaka. Ke Satriyan ing Jodhipati.

Pandhawa sing nduweni ciri-ciri ing nduwur yaiku….
_
A. Yudhistira

B. Bima

C. Arjuna


Jawaban:

Isine tembang gugur gunung yaitu…

A. ngajak gotong royong nyambut gawe

B. ngajak nggugurake gunung

C. ngajak baris kaya kuntul


Jawaban:

Sayuk rukun bebarengan karo….

A. kenalan anyar

B. tangga

C. kanca


Jawaban:

Nalika tandang gawe kanggo mulyaning negara, atine kudu….

A. ngrasa paling bisa

B. ikhlas lan legowo

C. sabar lan narimo


Jawaban:

Pandhawa sing diarane panengah yaiku…

A. Arjuna

B. Bima

C. Nakula


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.