Latihan Soal Online

Bahasa Sunda SD Kelas 5

Latihan soal pilihan ganda Bahasa Sunda SD Kelas 5 dan kunci jawaban.


Jajampanaan diulinkeun ku sabaraha urang?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Jawaban:

Kecap “Jajampanaan” asalna tina kecap…

A. Jampana

B. Jampaan

C. Jampanaan

D. Jajampana


Jawaban:

Gambar ieu nunjukeun kaulinan barudak naon?

A. Perepet jengkol

B. Engkle

C. Sondah

D. Oray-orayan


Jawaban:

Jampana dijieunna tina?

A. Awi/kai

B. Beusi

C. Kertas

D. Bata


Jawaban:

Dimana tempat anu hade pikeun ulin jajampanaan?

A. Di Lapang

B. Di jamban

C. Di wahangan

D. Di jalan


Jawaban:

Naon ngaran kaulinan dina gambar

A. Engkle

B. Sondah

C. Beklen

D. Egrang


Jawaban:

Jajampanaan mangrupa kaulinan anu niru-niru…

A. Jalma anu ngagotong nu gering atawa budak disunat

B. Budak nu keur sasaungan

C. Indung anu keur ngais orok

D. Jalma anu naek kuda


Jawaban:

Alat anu digunakeun kaulinan Egrang dijieunna tina?

A. Bata

B. Taneuh liat

C. Kertas

D. Awi


Jawaban:

Gambar ieu nunjukeun kaulinan barudak naon?

A. Oray-orayan

B. Sondah

C. Congkak

D. Egrang


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.