Latihan Soal Online

Bahasa Mandarin Bab 2 SD Kelas 4

Latihan soal pilihan ganda Bahasa Mandarin Bab 2 SD Kelas 4 dan kunci jawaban.


Itu adalah ikan siapa?

A. 那是谁的兔子?

B. 那是谁的乌龟?

C. 那是谁的鱼?

D. 那是谁的狗?


Jawaban:

Ini adalah kura-kura milik kakak laki-laki.

A. 这是弟弟的兔子。

B. 这是哥哥的乌龟。

C. 这是姐姐的猫。

D. 这是妹妹的狗。


Jawaban:

A. yú

B. niǎo

C. māo

D. gǒu


Jawaban:

这是什么?

A. 鸟

B. 猫

C. 狗

D. 鱼


Jawaban:

那是谁的鸟?

A. 那是弟弟的鸟。

B. 那是弟弟的猫。

C. 那是弟弟的鱼。

D. 那是弟弟的狗。


Jawaban:

那是谁的猫?

A. 那是弟弟的鸟。

B. 那是弟弟的猫。

C. 那是弟弟的鱼。

D. 那是弟弟的狗。


Jawaban:

A. yú

B. niǎo

C. māo

D. gǒu


Jawaban:

这是什么?

A. 鸟

B. 猫

C. 狗

D. 鱼


Jawaban:

兔子

A. tù zi

B. niǎo

C. māo

D. wū guī


Jawaban:

乌龟

A. tù zi

B. niǎo

C. māo

D. wū guī


Jawaban:

这是什么?

A. 鸟

B. 乌龟

C. 兔子

D. 鱼


Jawaban:

Ini adalah kucing siapa?

A. 这是谁的兔子?

B. 这是谁的乌龟?

C. 这是谁的猫?

D. 这是谁的狗?


Jawaban:

这是什么?

A. 鸟

B. 猫

C. 狗

D. 鱼


Jawaban:

这是谁的狗?

A. 这是妹妹的鸟。

B. 这是妹妹的猫。

C. 这是妹妹的鱼。

D. 这是妹妹的狗。


Jawaban:

这是什么?

A. 鸟

B. 乌龟

C. 兔子

D. 鱼


Jawaban:

Itu adalah kelinci siapa?

A. 那是谁的兔子?

B. 那是谁的乌龟?

C. 那是谁的鱼?

D. 那是谁的狗?


Jawaban:

A. yú

B. niǎo

C. māo

D. gǒu


Jawaban:

Ini adalah anjing siapa?

A. 这是谁的兔子?

B. 这是谁的乌龟?

C. 这是谁的猫?

D. 这是谁的狗?


Jawaban:

这是谁的鱼?

A. 这是妹妹的鸟。

B. 这是妹妹的猫。

C. 这是妹妹的鱼。

D. 这是妹妹的狗。


Jawaban:

A. yú

B. niǎo

C. māo

D. gǒu


Jawaban:

这是什么?

A. 鸟

B. 猫

C. 狗

D. 鱼


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.