Latihan Soal Online

Bahasa Jepang SD Kelas 3

Latihan 15 soal pilihan ganda Bahasa Jepang SD Kelas 3 dan kunci jawaban.


BUDI SAN NO KAZOKU WA NAN NIN GA IMASUKA?

A. FUTARI DESU

B. YON NIN DESU

C. SAN NIN DESU


Jawaban:

KOKO WA DOKO DESUKA?

A. KOKO WA TOSHOUSHITSU DESU

B. SOKO WA HOKENSHITSU DESU

C. KOKO WA JIKKENSHITSU DESU


Jawaban:

SUSAN SAN NO KYOUDAI WA NAN NIN GA IMASUKA?

A. SAN NIN GA IMASU

B. YON NIN GA IMASU

C. GO NIN GA IMASU


Jawaban:

KORE WA NAN DESUKA?

A. ARE WA JIDOUSHA DESU

B. SORE WA JITENSHA DESU

C. KORE WA JITENSHUU DESU


Jawaban:

SORE WA NAN DESUKA?

A. KORE WA JISHOU DESU

B. SORE WA JIKAN DESU

C. KORE WA HON DESU


Jawaban:

MEGANE WA DOKO NI ARIMASUKA?

A. HON NO SHITA NI ARIMASU

B. TSUKUE NO TONARI NI ARIMASU

C. HON NO UE NI ARIMASU


Jawaban:

HOUKI WA DOKO NI ARIMASUKA?

A. TSUKUE NO UE NI ARIMASU

B. ISU NO SHITA NI ARIMASU

C. ISU NO TONARI NI ARIMASU


Jawaban:

KORE WA NAN DESUKA?

A. KORE WA MUSHI DESU

B. KORE WA SUUPUN DESU

C. SORE WA HASHI DESU


Jawaban:

KANTIN DE NAN NIN GA IMASUKA?

A. SAN NIN GA IMASU

B. YON NIN GA IMASU

C. FUTARI GA IMASU


Jawaban:

PAN WA IKUTSU ARIMASUKA?

A. PAN WA HITOTSU ARIMASU

B. PAN WA MITSU ARIMASU

C. PAN WA FUTATSU ARIMASU


Jawaban:

FUDEBAKO NO NAKA NI ENPITSU WA NAN HON GA ARIMASUKA?

A. GO HON GA ARIMASU

B. NANA HON GA ARIMASU

C. ROPPON GA ARIMASU


Jawaban:

KAMI WA NAN MAI ARIMASUKA?

A. KAME WA GO MAI DESU

B. KAMI WA GO MAI DESU

C. KAMI WA ROKU MAI DESU


Jawaban:

KYOUSHITSU NO NAKA NI NAN NIN GA AIMASUKA?

A. GO NIN GA IMASU

B. HACHI NIN GA IMASU

C. KYUU NIN GA IMASU


Jawaban:

SUSAN DAN TEMAN TEMAN SEDANG MEMBERSIHKAN?

A. KYOUKASHOU DESU

B. KOUTEI DESU

C. KYOUSHITSU DESU


Jawaban:

RINGO WA IKUTSU ARIMASUKA?

A. RINGO WA ITSUTSU ARIMASU

B. RINGO WA YOTSU ARIMASU

C. RINGO WA MUITSU ARIMASU


Jawaban: