Latihan Soal Online

Bahasa Arab MI Kelas 2

Latihan 15 soal pilihan ganda Bahasa Arab MI Kelas 2 dan kunci jawaban.


Andi pulang sekolah dijemput oleh ayahnya menggunakan sepeda motor.

“Sepeda Motor” bahasa arabnya adalah ….
_
A. ‘arabatun

B. al-bitsya

C. Jawwalatun


Jawaban:

“Darrajatun” dalam bahasa indonesianya adalah ….

A. Kapal Laut

B. Sepeda

C. Sepeda Motor


Jawaban:

…. jawwalatun

A. Tilka

B. Haza

C. Zalika


Jawaban:

Ma tilka ?

A. Is’afun

B. Jawwalatun

C. Syahinatun


Jawaban:

Truk dalam bahasa arabnya adalah ….

A. Syahinatun

B. Is’afun

C. Utubis


Jawaban:

Ma hazihi ?

A. Hazihi ‘arabatun

B. Tilka ‘arabatun

C. Haza ‘arabtun


Jawaban:

Bahasa arabnya “Becak” adalah ….

A. Sayyaratun

B. Al-bitsya

C. Syahinatun


Jawaban:

…. bakhiratun

A. Haza

B. Zalika

C. Hazihi


Jawaban:

A. Haza is’afun

B. Hazihi is’afun

C. Haza utubis


Jawaban:

A. Ta’iratun

B. Utubis

C. ‘arabatun


Jawaban:

Andi akan berlibur ke rumah nenek menggunakan bus. “Bus” dalam bahasa arabnya adalah ….

A. Utubis

B. Sayyarartun

C. Syahinatun


Jawaban:

Sepeda bahasa arabnya adalah ….

A. Jawwalatun

B. Darrajatun

C. Ta’iratun


Jawaban:

Al-alatul Muwashalati artinya ….

A. Kapal

B. Alat Tulis

C. Alat Transportasi


Jawaban:

…. ‘arabatun

A. Haza

B. Hazihi

C. Zalika


Jawaban:

Perhatikan gambar diatas !

Ma Zalika?
_
A. Tilka Qitarun

B. Zalika Qitarun

C. Hazihi qitarun


Jawaban: