Latihan Soal Bahasa Arab Bab 4 MI Kelas 5

Preview:


bulan pertama pada kalender masehi adalah …….

A. yanayiru

B. fabroyiru

C. maarisu

D. abriilu


Syahrun artinya adalah …….

A. hari

B. tahun

C. bulan

D. malam


kita diperintahkan berpuasa wajib dibulan ………

A. syawwal

B. zulhijjah

C. zulqodah

D. ramadhan


Ba’da artinya ……….

A. sesudah

B. sebelum

C. diantara

D. diatas


akhir dari kalender hijriyyah adalah bulan ……..

A. zulhijjah

B. ramadhan

C. syawwal

D. zulqodah


setelah bulan Sya’ban adalah bulan ………

A. rajab

B. syawwal

C. ramadhan

D. zulqodah


Ayyamun artinya …………

A. hari hari

B. bulan bintang

C. tahun

D. kalender


Sanatun artinya ………

A. bulan

B. tahun

C. hari

D. tanggal


Nabi Muhammad SAW dilahirkan dibulan ……..

A. robius sanii

B. robiul awwali

C. jumadil awwali

D. jumadisaani


tahun hijriyyah terdiri dari ………. bulan

A. 12

B. 11

C. 14

D. 15


tahun masehi terdiri ………bulan

A. 10

B. 6

C. 5

D. 12


taqwiimun artinya adalah ………

A. tahun

B. hijriyyah

C. masehi

D. kalender


sebelum bulan sya’ban adalah bulan ………

A. rajab

B. ramadhan

C. muharram

D. shofar


bulan pertama dalam kalender hijriyyah adalah ……..

A. muharram

B. shofar

C. rojab

D. sya’ban


Qobla artinya adalah ……….

A. apa kabar ?

B. sesudah

C. sebelum

D. diantara
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.