Latihan Soal Online

Bahasa Arab Bab 4 MI Kelas 5

nmr49070-1urutnmr49071-2urutnmr49072-3urutnmr49073-4urutnmr49074-5urutnmr49075-6urutnmr49076-7urutnmr49077-8urutnmr49078-9urutnmr49079-10urutnmr49080-11urutnmr49081-12urutnmr49082-13urutnmr49083-14urutnmr49084-15uruttotalx15x

Latihan 15 soal pilihan ganda Bahasa Arab Bab 4 MI Kelas 5 dan kunci jawaban.


kita diperintahkan berpuasa wajib dibulan ………

A. syawwal

B. zulhijjah

C. zulqodah

D. ramadhan


Jawaban:

Ayyamun artinya …………

A. hari hari

B. bulan bintang

C. tahun

D. kalender


Jawaban:

tahun hijriyyah terdiri dari ………. bulan

A. 12

B. 11

C. 14

D. 15


Jawaban:

akhir dari kalender hijriyyah adalah bulan ……..

A. zulhijjah

B. ramadhan

C. syawwal

D. zulqodah


Jawaban:

Ba’da artinya ……….

A. sesudah

B. sebelum

C. diantara

D. diatas


Jawaban:

bulan pertama dalam kalender hijriyyah adalah ……..

A. muharram

B. shofar

C. rojab

D. sya’ban


Jawaban:

taqwiimun artinya adalah ………

A. tahun

B. hijriyyah

C. masehi

D. kalender


Jawaban:

Sanatun artinya ………

A. bulan

B. tahun

C. hari

D. tanggal


Jawaban:

Qobla artinya adalah ……….

A. apa kabar ?

B. sesudah

C. sebelum

D. diantara


Jawaban:

tahun masehi terdiri ………bulan

A. 10

B. 6

C. 5

D. 12


Jawaban:

setelah bulan Sya’ban adalah bulan ………

A. rajab

B. syawwal

C. ramadhan

D. zulqodah


Jawaban:

Nabi Muhammad SAW dilahirkan dibulan ……..

A. robius sanii

B. robiul awwali

C. jumadil awwali

D. jumadisaani


Jawaban:

Syahrun artinya adalah …….

A. hari

B. tahun

C. bulan

D. malam


Jawaban:

sebelum bulan sya’ban adalah bulan ………

A. rajab

B. ramadhan

C. muharram

D. shofar


Jawaban:

bulan pertama pada kalender masehi adalah …….

A. yanayiru

B. fabroyiru

C. maarisu

D. abriilu


Jawaban: