Latihan Soal Online

Ayo Kita Sholat - PAI SD Kelas 2

nmr94477-1urutnmr94478-2urutnmr94479-3urutnmr94480-4urutnmr94481-5urutnmr94482-6urutnmr94483-7urutnmr94484-8urutnmr94485-9urutnmr94486-10urutnmr94487-11urutnmr94488-12urutnmr94489-13urutnmr94490-14urutnmr94491-15uruttotalx15x

Latihan 15 soal pilihan ganda Ayo Kita Sholat - PAI SD Kelas 2 dan kunci jawaban.


Gerakan bangun dari ruku’ dinamakan….

A. Takbiratul Ihram

B. I’tidal

C. Salam


Jawaban:

Salat yang dilakukan ketika matahari terbenam adalah….

A. Salat Maghrib

B. Shalat Ashar

C. Salat Subuh


Jawaban:


Nama gerakan sholat dalam gambar adalah …

A. rukuk

B. sujud

C. iktidal


Jawaban:


Perhatikan gambar diatas ! Gerakan selanjutnya adalah …

A. sujud

B. iktidal

C. rukuk


Jawaban:

Ketika takbiratul ihram kita mengangkat

A. Kaki

B. Tangan

C. Kepala


Jawaban:


Gambar tersebut dinamakan….

A. Duduk diantara dua sujud

B. Duduk iftirosy

C. Duduk tawaruq


Jawaban:

Ketika takbiratul ihram kita membaca

A. Allahu Akbar

B. Assalamu’alaikum

C. Al-fatihah


Jawaban:

Membaca surat al-fatihah dalam salat hukumnya……

A. Wajib

B. Sunnah

C. Makruh


Jawaban:

Surat yang wajib dibaca dalam sholat adalah …

A. Al Ikhlas

B. An Nas

C. Al Fatihah


Jawaban:

Sholat dikerjakan mengikuti contoh …

A. Nabi Idris as

B. Nabi Yunus as

C. Nabi Muhammad SAW


Jawaban:

Sholat wajib sehari semalam ada …

A. 4 kali

B. 5 kali

C. 6 kali


Jawaban:

Waktu salat kita menghadap ……

A. Barat

B. Kiblat

C. Makkah


Jawaban:

Kita harus melaksanakan salat dengan….

A. Tepat waktu

B. Menunda-nunda

C. Seenaknya


Jawaban:

Sholat merupakan bentuk syukur kepada …

A. Allah

B. manusia

C. nabi


Jawaban:

Orang yang meninggalkan shalat fardhu akan mendapat …..

A. Pahala

B. Rizki

C. Dosa


Jawaban: