Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Al-Quran Hadits MI Kelas 5 Semester 1

Preview:


Surah At-Takaṡur tergolong surah …

A. makiyyah

B. madaniyyah

C. iraqiyah

D. arafah


Lawan dari sifat riya’ adalah… .

A. sombong

B. ikhlas

C. hemat

D. sum’ah


Lafazh surat At Takatsur ayat 2 adalah . . . .

A. Alhaa kumut takaatsur

B. Hattaa zur tumul maqaabir

C. Kallaa saufa ta’lamuun

D. Tsumma kallaa saufa ta’lamuun


“Fawailul lil mushalliin” adalah bagian surat al-maun ayat . . .

A. ke-1

B. ke-2

C. ke-3

D. ke-4


Apakah arti ayat di bawah ini?

فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ
___
A. Itulah orang yang menghardik anak yatim.

B. Itulah orang yang memberi makan anak yatim.

C. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

D. Dan menganjurkan memberi makan orang miskin.


Dalam al-Qur’an surat Al-Maun terletak pada urutan nomor …

A. 107

B. 106

C. 105

D. 104


yang dimaksud dengan lalai dalam sholat, yaitu …

A. segera mungkin mengerjakan sholat pada waktunya

B. menunda-nunda waktu dalam mengerjakan shalat

C. tidak mengerjakan sholat

D. mengerjakan sholat setiap waktu


Lafazh surat At Takatsur ayat 1 adalah . . . .

A. Tsumma kallaa saufa ta’lamuun

B. Hattaa zur tumul maqaabir

C. Alhaakumut takaatsur

D. Latarawunnal jahiimKalimah yang tersembunyi ialah

A. Saufa

B. Kalla

C. Summa

D. Hatta


Kallaa saufa ta’lamuun, lanjutan ayat tersebut adalah . . . .

A. Hattaa zur tumul maqaabir

B. Tsumma kallaa saufa ta’lamuun

C. Kallaa lauta’lamuuna ‘ilmal yaqiin

D. Latarawunnal jahiim
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.