Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


Latihan Soal Al-Quran Hadits MI Kelas 5 Semester 1

Preview:


Al-Maun artinya . . .

A. yang mendustakan agama

B. menghardik anak yatim

C. memberi makan orang miskin

D. barang-Barang Yang Berguna


Apa arti ayat di bawah ini?

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ
___
A. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?

B. Tahukah kamu orang yang mempelajari agama?

C. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim.

D. Itulah orang-orang yang memberi makan anak yatim.


Lafazh surat At Takatsur ayat 2 adalah . . . .

A. Alhaa kumut takaatsur

B. Hattaa zur tumul maqaabir

C. Kallaa saufa ta’lamuun

D. Tsumma kallaa saufa ta’lamuun


Kallaa lauta’lamuuna ‘ilmal yaqqiin,adalah ayat ke . . . surat At takatsur

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5Kalimah yang tersembunyi ialah
   
A.     Saufa
   
B.     Kalla
   
C.     Summa
   
D.     Hatta


Sholat hendaklah dilakukan… .

A. di awal waktu

B. di akhir waktu

C. bila waktu telah habis

D. sebelum masuk waktu sholat


yang dimaksud dengan menghardik anak yatim, yaitu …

A. memberikan makan kepada anak yatim

B. memberikan makan kepada orang miskin

C. membentak, mengata-ngatai, memarahi dengan perkataan yang keras lagi menyakitkan

D. menyayangi anak yatim dan suka bersedekah


“Fawailul lil mushalliin” adalah bagian surat al-maun ayat . . .

A. ke-1

B. ke-2

C. ke-3

D. ke-4


Lafaz “wala yahuddu” ditulis dengan huruf arab yang benar adalah …

A. ولا يحذ

B. ولا يحظ

C. ولا يحز

D. ولا يحض


Surat Al Ma’un tergolong ke dalam surah …

A. Makkiyah

B. Madaniyah

C. Maidah

D. Arab
Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.