Latihan Soal Online

Akidah Akhlak MI Kelas 4

Latihan soal pilihan ganda Akidah Akhlak MI Kelas 4 dan kunci jawaban.


Ulul Azmi adalah … .

A. Mempunyai kesabaran

B. Mempunyai keimanan

C. Mempunyai kesungguhan

D. Mempunyai iman


Jawaban:

Berbuat baik kepada teman merupakan perintah … .

A. Guru

B. Orang tua

C. Allah

D. Malaikat


Jawaban:

Di dalam sejarah Islam tokoh munafik yang paling terkenal adalah

A. Abdullah bin Ubay

B. Musailamah Al Kadzab

C. Abu Lahab

D. Abu Jahal


Jawaban:

Di bawah ini yang tidak termasuk kewajiban orang muslim adalah

A. Menggunjing orang lain

B. Menjenguk orang sakit

C. Menjawab salam

D. Mengantar jenazah


Jawaban:

Orang yang berakhlak baik akan memiliki … teman.

A. Sedikit

B. Seorang

C. Banyak

D. Musuk


Jawaban:

Dibawah ini termasuk ciri-ciri orang munafik, kecuali … .

A. Apabila berkata dusta

B. Apabila datang ke sekolah tidak tepat waktu

C. Apabila dipercaya berkhianat

D. Apabila berjanji ia Ingkar


Jawaban:

Nabi dan Rasul yang diutus untuk kaum Bani Israel adalah … .

A. Nabi Syuaib AS

B. Nabi Musa AS

C. Nabi Adam AS

D. Nabi Muhammad SAW


Jawaban:

Kita harus mengikuti sunnah … .

A. Rasul

B. Malaikat

C. Ulama

D. Pemerintah


Jawaban:

Allah maha sejahtera merupakan arti dari … .

A. Al Mu’min

B. Ar Razaq

C. As Salam

D. Al Lathif


Jawaban:

Nabi Musa AS menerima kitab … .

A. Injil

B. Zabur

C. Taurat

D. Al-Qur’an


Jawaban:

Dibawah ini yang termasuk Rasul Ulul Azmi adalah … .

A. Nabi Sulaiman AS

B. Nabi Musa AS

C. Nabi Daud AS

D. Nabi Adam AS


Jawaban:

Orang yang mengucapkan salam akan mendapatkan

A. Penghinaan

B. Siksaan

C. Pahala

D. Dosa


Jawaban:

Di bawah ini yang tidak termasuk Rasul Ulul Azmi adalah … .

A. Nabi Muhammad SAW

B. Nabi Yusuf AS

C. Nabi Ibrahim AS

D. Nabi Musa AS


Jawaban:

Salah satu dampak negatif memiliki sifat munafik adalah … .

A. Berkurangnya kepercayaan yang diberikan

B. Kurangnya ilmu yang didapat

C. Kurangnya penghasilan dari perusahaan

D. Kurang memiliki penghasilan


Jawaban:

Berikut ini ciri-ciri orang yang memiliki sifat tabligh, kecuali

A. Pesimis dalam menyampaikan sesuatu

B. Berani dalam menyampaikan sesuatu yang benar

C. Dapat mencegah yang mungkar

D. Berani mengambil risiko dalam penyampaiannya


Jawaban:

Balasan bagi orang yang berakhlak baik adalah … .

A. Warisan

B. Neraka

C. Adzab

D. Surga


Jawaban:

Mengucap salam merupakan tuntunan dari … .

A. Nabi Ibrahim AS

B. Nabi Muhammad SAW

C. Nabu Musa AS

D. Nabi Isa AS


Jawaban:

Jika kita dapat menjaga rahasia tentang orang lain, maka kita memiliki sifat … .

A. Shidiq

B. Amanah

C. Tabligh

D. Fathanah


Jawaban:

Salah satu hikmah dari berperilaku Sidiq, amanah, tabligh, Fathonah adalah … .

A. Dihormati, dihargai, dan disayang orang lain

B. Dicerca, dihina, dan dibenci orang

C. Menjadi bahan pembicaraan masyarakat

D. Menjadi buah bibir orang lain


Jawaban:

Menjenguk orang sakit merupakan … orang Islam.

A. sunnah

B. kewajiban

C. maslahat

D. pergaulan


Jawaban:

Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan … manusia.

A. Iman

B. Ilmu

C. Akhlak

D. Kedudukan


Jawaban:

Tempat kita meminta dan memohon pertolongan adalah … .

A. Orang tua

B. Malaikat

C. Nabi

D. Allah SAW


Jawaban:

Orang yang memiliki kepandaian dalam bertugas, cakap dan cepat tanggap dalam segala hal berarti ia memiliki sifat … .

A. Shidiq

B. Amanah

C. Tabligh

D. Fathanah


Jawaban:

Hadis tentang ciri-ciri orang munafik diriwayatkan oleh … .

A. Ibnu Majah

B. Bukhari dan Muslim

C. Imam Tirmidzi

D. Abu Daud


Jawaban:

Nabi Isa AS termasuk Rasul … .

A. Ulul Azmi

B. Akhir zaman

C. Suri tauladan

D. Terbaik


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.