Latihan Soal Online

Akidah Akhlak MI Kelas 4

Latihan soal dan kunci jawaban Akidah Akhlak MI Kelas 4.


Orang yang berakhlak baik akan memiliki … teman.

A. Sedikit

B. Seorang

C. Banyak

D. Musuk


Jawaban:

Munafiq asal katanya adalah nifaq yang artinya … .

A. selalu membicarakan kejelekan orang lain

B. keluar dari kebaikan atau berbuat kejelekan

C. selalu menyimpan dendam kepada orang lain

D. keluar dari agama Islam


Jawaban:

Kita harus mengikuti sunnah … .

A. Rasul

B. Malaikat

C. Ulama

D. Pemerintah


Jawaban:

Nabi dan Rasul yang diutus untuk kaum Bani Israel adalah … .

A. Nabi Syuaib AS

B. Nabi Musa AS

C. Nabi Adam AS

D. Nabi Muhammad SAW


Jawaban:

Di bawah ini yang tidak termasuk Rasul Ulul Azmi adalah … .

A. Nabi Muhammad SAW

B. Nabi Yusuf AS

C. Nabi Ibrahim AS

D. Nabi Musa AS


Jawaban:

Orang yang memiliki kepandaian dalam bertugas, cakap dan cepat tanggap dalam segala hal berarti ia memiliki sifat … .

A. Shidiq

B. Amanah

C. Tabligh

D. Fathanah


Jawaban:

Nabi Isa AS termasuk Rasul … .

A. Ulul Azmi

B. Akhir zaman

C. Suri tauladan

D. Terbaik


Jawaban:

Di bawah ini yang tidak termasuk kewajiban orang muslim adalah

A. Menggunjing orang lain

B. Menjenguk orang sakit

C. Menjawab salam

D. Mengantar jenazah


Jawaban:

Orang yang mengucapkan salam akan mendapatkan

A. Penghinaan

B. Siksaan

C. Pahala

D. Dosa


Jawaban:

Berbuat baik kepada teman merupakan perintah … .

A. Guru

B. Orang tua

C. Allah

D. Malaikat


Jawaban:

Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan … manusia.

A. Iman

B. Ilmu

C. Akhlak

D. Kedudukan


Jawaban:

Menjenguk orang sakit merupakan … orang Islam.

A. sunnah

B. kewajiban

C. maslahat

D. pergaulan


Jawaban:

Balasan bagi orang yang berakhlak baik adalah … .

A. Warisan

B. Neraka

C. Adzab

D. Surga


Jawaban:

Berikut ini ciri-ciri orang yang memiliki sifat tabligh, kecuali

A. Pesimis dalam menyampaikan sesuatu

B. Berani dalam menyampaikan sesuatu yang benar

C. Dapat mencegah yang mungkar

D. Berani mengambil risiko dalam penyampaiannya


Jawaban:

Dibawah ini yang termasuk Rasul Ulul Azmi adalah … .

A. Nabi Sulaiman AS

B. Nabi Musa AS

C. Nabi Daud AS

D. Nabi Adam AS


Jawaban:

Salah satu dampak negatif memiliki sifat munafik adalah … .

A. Berkurangnya kepercayaan yang diberikan

B. Kurangnya ilmu yang didapat

C. Kurangnya penghasilan dari perusahaan

D. Kurang memiliki penghasilan


Jawaban:

Perbedaan nabi dan rasul adalah nabi hanya menerima wahyu dari Allah dan tidak wajib menyampaikannya. Sedangkan Rasul … .

A. Tidak wajib menyampaikan

B. Wajib menyampaikan

C. Sunnah menyampaikan

D. Mubah menyampaikan


Jawaban:

Di dalam sejarah Islam tokoh munafik yang paling terkenal adalah

A. Abdullah bin Ubay

B. Musailamah Al Kadzab

C. Abu Lahab

D. Abu Jahal


Jawaban:

Husna artinya … .

A. Sejahtera

B. Baik

C. Sifat

D. Nama-nama


Jawaban:

Ulul Azmi adalah … .

A. Mempunyai kesabaran

B. Mempunyai keimanan

C. Mempunyai kesungguhan

D. Mempunyai iman


Jawaban:

Dibawah ini termasuk ciri-ciri orang munafik, kecuali … .

A. Apabila berkata dusta

B. Apabila datang ke sekolah tidak tepat waktu

C. Apabila dipercaya berkhianat

D. Apabila berjanji ia Ingkar


Jawaban:

Hadis tentang ciri-ciri orang munafik diriwayatkan oleh … .

A. Ibnu Majah

B. Bukhari dan Muslim

C. Imam Tirmidzi

D. Abu Daud


Jawaban:

Jumlah Rasul Ulul Azmi ada … .

A. 3

B. 5

C. 10

D. 1


Jawaban:

Allah maha sejahtera merupakan arti dari … .

A. Al Mu’min

B. Ar Razaq

C. As Salam

D. Al Lathif


Jawaban:

Jika kita dapat menjaga rahasia tentang orang lain, maka kita memiliki sifat … .

A. Shidiq

B. Amanah

C. Tabligh

D. Fathanah


Jawaban:

Materi Latihan Soal Lainnya:Tentang LatihanSoalOnline.com

Latihan Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.