Latihan Soal Online

Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA | Kategori : Semua SoalSMA Kelas 11 / Jaringan Pada Tumbuhan - Biologi SMA Kelas 11

Perhatikan gambar berikut !

Jaringan tersebut banyak terdapat pada batok kelapa, yaitu jaringan … sebagai …
___
A. kolenkim , penyokong dan penguat

B. parenkim , penyimpan cadangan makanan

C. stomata , pertukaran gas

D. sklereid , penyokong dan penguat

Pilih jawaban kamu:
         


Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12

Preview soal lainnya:

PH Bahasa Indonesia SD Kelas 6 › Lihat soal


Simpulan cerita tersebut adalah ….

A. Ketidak patuhan dapat menimbulkan kesulitan.

B. Ketidaktelitian akan menyusahkan kita.

C. Pengakuan bersalah akan merusak persahabatan.

D. Sering-sering memaafkan akan membuat hidup tak nyaman.


UTS Antropologi SMA Kelas 10 › Lihat soal

Seorang dokter bekerja dirumah sakit untuk menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit, sedagkan serang guru melaksanakan proses belajar mengajar disekolah untuk peserta didiknya. Antara guru dan dokter sama-sama melaksanakan tugas sesuai kedudukannya. Jika dilihat dari jenisnya, posisi tersebut merupakan jenis diferensiasi dalam hal….

A. Profesi

B. Pekerjaan

C. Kewajiban

D. Hak

E. fungsional


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.