Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


★ Grammar

The police _____ to have found fingerprints at the scene of the crime.

A. Was thought
B. Think
C. Thought
D. Were thought

Pilih jawaban kamu:
A  B  C  D  E 


Preview soal lainnya: PTS Bahasa Sunda SMP Kelas 8

Dina warta kudu nyumponan hiji rumusan nyaeta 5 W + 1 H . Dihandap ieu penjelasan nu salah nyaeta..

A. What = Peristiwa naon anu diinformasikeun

B. When = dimana eta carita

C. How = Kumaha kajadiana

D. Why = Naha eta peristiwa bisa kajadian


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.