Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


★ Grammar

__________ is the dog angry?

A. Why
B. How
C. When

Pilih jawaban kamu:
A  B  C  D  E 


Preview soal lainnya: Ujian Semester 1 Bahasa Sunda SMP / MTs Kelas 8

Asmarandana Lahir Batin

Eling-eling mangka eling
rumingkang di bumi alam
darma wawayangan bae
raga taya pangawasa
lamun kasasar lampah
napsu matak kaduhung
badan anu katempuhan

Jisim nu ngarasa nyeuri
raga nu ngarasa lara
hate nu ngarasa cape
hareudang nyandang wiwirang
purwa perbawa hawa
iyub sumaah takabur
ria ku panggoda setan

————

Diwangun ku sabaraha padalisan pupuh di luhur teh ?
a. 8 padalisan
b. 8 engang
c. 7 padalisan
d. 7 engang


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.