Latihan Soal Online

Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


★ Adjective

He easily becomes ___.

a.angry

b. nervous

Pilih jawaban kamu:
A  B  C  D  E 


Preview soal lainnya: PTS Bahasa Sunda SMA Kelas 10

Kira-kira dina abad ka-16 Masehi di wéwéngkon Maja Kidul aya hiji pilemburan dekeut sisi walungan Cilongkrang. Harita mah walungan Cilongkrang téh estu jadi tempat pangjugjugan balaréa, sabab salian ti caina canembrang herang turta beresih ogé kasohor loba laukan, kayaning lauk beunteur, tawés, jeung pangpangna panglobana mah nyaéta lauk hurang.

Téks di luhur ka asup kana wangun …
_
A. Puisi

B. Guneman

C. Carita Babad

D. Prosa

E. Biantara


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.