Latihan Soal Online

Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal★ Adjective

He’s got ____ eyes.

a.blue big
b.big blue

Pilih jawaban kamu:
A  B  C  D  E 


Preview soal lainnya: Bahasa Sunda SD Kelas 5

Jajampanaan mangrupa kaulinan anu niru-niru…

A. Jalma anu ngagotong nu gering atawa budak disunat

B. Budak nu keur sasaungan

C. Indung anu keur ngais orok

D. Jalma anu naek kuda


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.