Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua Soal


★ Some vs. Any

Do you have ___ idea why he is always alone?

a. some

b. any

Pilih jawaban kamu:
A  B  C  D  E 


Preview soal lainnya: Pribahasa - Bahasa Indonesia SD Kelas 6

Artikan peribahasa berikut !

Besar Pasak daripada tiang
___
A. Besar pengeluaran daripada penghasilan

B. Besar harta daripada tetangga

C. Banyak uangnya daripada yang dibeli

D. Banyak panenan daripada pengeluaran


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.