Latihan Soal Online

Latihan Soal Online - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua SoalSMA Kelas 12 / US Akuntansi Keuangan Ekonomi SMA Kelas 12

Keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap disebut dengan…

A. Kas

B. Modal

C. Pengeluaran kas

D. Harga perolehan

E. Aktiva tetap

Pilih jawaban kamu:
         


Pilih soal berdasarkan kelas

SD Kelas 1SD Kelas 2SD Kelas 3SD Kelas 4SD Kelas 5SD Kelas 6SMP Kelas 7SMP Kelas 8SMP Kelas 9SMA Kelas 10SMA Kelas 11SMA Kelas 12

Trending Topik

Loading...

Preview soal lainnya:

Soal #157096
Apa maksud dari "Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia"?

A. Orang yang menyelamatkan nyawa manusia layak dihormati.

B. Orang yang menyelamatkan nyawa satu orang, seolah-olah telah menyelamatkan semua orang.

C. Orang yang berusaha melindungi nyawa akan mendapat pahala besar.

D. Orang yang berbuat baik kepada manusia akan diakui oleh Allah.

E. Orang yang peduli terhadap nyawa manusia akan memiliki banyak teman.


Soal #157097
Di bawah ini yang termasuk ciri-ciri orang ikhlas adalah ….

A. Malas beribadah jika sendirian dan rajin dihadapan banyak orang

B. Senantiasa beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal

C. Bergairah beribadah ketika dipuji dan tidak bersemangat jika dicela

D. Melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt.

E. Membedakan antara amal yang rewardnya besar dan kecil


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.