Latihan Soal Online

Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA | Kategori : Semua SoalSMA Kelas 10 / UH Prakarya 2 SMA Kelas 10

Usahawan yang sentiasa berfikiran ke hadapan dan berfikiran positif merujuk kepada ciri usahawan abad ke 21…….

A. Proaktif

B. Optimistik

C. Inovatif

D. Kreatif

Pilih jawaban kamu:
A  B  C  D  E 


Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12

Preview soal lainnya:

Ciri Khusus Hewan - IPA SD Kelas 6 › Lihat soal

ciri khusus yang dimiliki oleh unta adalah ….

A. memiliki punuk di tubuhnya untuk menyimpan cadangan makanan

B. memiliki lapisan lilin untuk melindungi diri dari air

C. memiliki bulu tebal untuk menghangatkan badan

D. memiliki lidah yang panjang dan lengket


Bahasa Prancis SMA Kelas 12 › Lihat soal

“Martin a 29 ans. Il travaille, il est ingénieur. Il aime écouter de la musique, aller au cinéma, et cuisiner. Il n’aime pas le foot. Il fait du tennis et il joue aux échecs.”

Quels sports il fait?

A. Le foot et le tennis

B. Le foot et les échecs

C. Le basket et le foot

D. Le tennis et le basket

E. Le tennis et les échecs


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.