Latihan Soal Online

Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA | Kategori : Semua SoalSMA Kelas 10 / Kuis PPKn 3 SMA Kelas 10

aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain, dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa disebut

A. Agresi

B. Invasi

C. Terorisme

D. Diplomasi

Pilih jawaban kamu:
A  B  C  D  E 


Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12

Preview soal lainnya:

PAI MID Semester 2 Genap SD Kelas 4 › Lihat soal

Suka menolong dan memberi kepada orang lain adalah merupakan salah satu sikap dari …

A. Rendah hati

B. Hemat

C. Pantang menyerah

D. Gemar membaca


Ujian Sekolah PPKn SD Kelas 6 › Lihat soal

Wulan adalah siswa kelas enam SD Negeri Wanagiri. la anak yang mempunyai tabiat yang baik. Setibanya di rumah dari sekolah tindakan Wulan ialah ….

A. tanpa cuci tangan terus makan

B. meletakan tasnya terus pergi bermain

C. tanpa cuci tangan makan sambil menonton televisi

D. meletakan tas, melepas sepatu,cuci tangan terus makan siang


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.