Latihan Soal Online

Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA | Kategori : Semua SoalSD Kelas 5 / PH PAI SD Kelas 5

Maksud SAMA’ ialah Allah maha mendengar semua perkara tanpa memerlukan pancaindera ___.

A. telinga

B. kaki

C. mata

D. tangan

Pilih jawaban kamu:
A  B  C  D  E 


Preview soal lainnya: PTS Sejarah SMA Kelas 11

Sistem sosial dalam masyarakat Kerajaan masa Hindu ada yang dikenal sebagai golongan Mleca, yaitu….

A. Golongan yang melanggar hokum, seperti penjahat, pemberontak

B. Golongan yang lahir akibat kawin campur antar kasta

C. Golongan masyarakat kelas bawah

D. Golongan masyarakat yang baru masuk Agama Hindu/Budha

E. Golongan masyarakat yang tidak menganut Agama Hindu/Budha


Materi Latihan Soal Lainnya:

Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.