Latihan Soal Online

Latihan Soal Ujian Semester 2 (UAS/UKK) Pendidikan Agama Islam (PAI) SD / MI Kelas 3


Preview Soal Acak Ujian Semester 2 (UAS/UKK) Pendidikan Agama Islam (PAI) SD / MI Kelas 3

Mulai Latihan :


Berikut ini adalah sifat-sifat mulia yang diajarkan dalam agama islam, kecuali ….
a. Setia kawan
b. Suka bekerja keras
c. Suka mengadu domba
d. Saling menyayangi


Solat yang memiliki jumlah 2 rokaat adalah solat ….
a. Magrib
b. Subuh
c. Isya’
d. Dzuhur


Solat dzuhur dan ashar memilki jumlah rokaat sebanyak ….
a. 2 rokaat
b. 3 rokaat
c. 4 rokaat
d. 5 rokaat


Contoh perilaku yang buruk terhadap binatang adalah ….
a. Memeliharanya di kandang
b. Mengadunya dengan hewan lain
c. Memberinya makanan
d. Merawat tempat hidupnya


Allah adalah Tuhan yang maha kuasa maka Allah ….
a. Membutuhkan manusia
b. Tidak membutuhkan bantuan manusia
c. Sangat butuh malaikat
d. Dibantu para nabi


Sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah SWT dinamakan sifat ….
a. Mustahil
b. Wajib
c. Sunah
d. Haram


Contoh perbuatan yang menunjukan cinta terhadap lingkungan adalah ….
a. Membuang sampah di sungai
b. Menumpuk sampah di jalan
c. Melakukan kerja bakti
d. Memelihara kelestarian hutan


Sesama umat islam harus saling membantu, karena umat islam adalah ….
a. Saudara kandung
b. Bersaudara
c. Berkeluarga
d. Bermusuhan


Jika ada teman yang membutuhkan bantuan maka kita harus ….
a. Pura-pura sibuk
b. Melihat dan menontonnya
c. Membantu semampunya
d. Menyuruh orang lain membantu


Al-qur’an adalah kitab suci umat ….
a. Kristen
b. Islam
c. Hindu
d. Budha


Berikut ini adalah contoh sifat terpuji terhadap teman, kecuali ….
a. Menjenguk ketika sakit
b. Menolong ketika susah
c. Menasihati ketika salah
d. Mengejek ketika lucu


Jika kita mempunyai hewan peliharaan maka kita harus ….
a. Memberinya makan
b. Membiarkannya
c. Menyiksanya
d. memeras tenaganya


Umat islam diwajibkan solat wajib sehari semalam sebanyak ….
a. 4 waktu
b. 5 waktu
c. 6 waktu
d. 7 waktu


Solat fardu jika tidak dikerjakan akan mendapatkan ….
a. Pahala
b. Dosa
c. Pujian
d. Sedekah


Terhadap teman kita harus bersifat ….
a. Acuh
b. Setia kawan
c. Mengejek
d. Sombong


Berikut ini yang bukan temasuk solat fardu adalah ….
a. Solat magrib
b. Solat ashar
c. Solat tarawih
d. Solat Subuh


Sifat mustahil adam artinya adalah ….
a. Baik
b. Pertama
c. Ada
d. Tidak ada


Bacaan ta’awudz berbunyi ….
a. Audzu billahi minasy syaitonir rojim
b. Alhamdulillahi robbil alamin
c. Bismillahirr rohmanir rohim
d. Astagfirullahal adzim


Allah mempunyai sifat mustahil berjumlah ….
a. 10
b. 20
c. 30
d. 40


Arti man jadda wa jadda adalah ….
a. Seseorang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya
b. Seseorang yang belajar pasti pintar
c. Seseorang yang bersedekah akan mendapat pahala
d. Siapa yang tidak solat akan mendapatkan dosa


Silahkan Pilih Mode Soal: