Latihan Soal Ujian Semester 2 (UAS/UKK) Pendidikan Agama Islam (PAI) SD/MI Kelas 2


Preview Soal Acak Ujian Semester 2 (UAS/UKK) Pendidikan Agama Islam (PAI) SD/MI Kelas 2

Mulai Latihan :


Kita berwudu menggunakan …
a. batu
b. minyak
c. air


Jika mengharapkan sesuatu maka mintalah kepada Allah dengan berdoa. Karena Allah adalah …
a. maha melindungi
b. maha mendengar doa
c. maha merajai


Kita tidak boleh hidup boros. Karena hidup boros adalah teman dari …
a. setan
b. malaikat
c. orang baik


Al-qur’an ditulis dengan bahasa ….
a. Indonesia
b. Arab
c. Inggris


Ilmu yang mempelajari tentang baca tulis al-qur’an dinamakan …
a. solat
b. tauhid
c. tajwid


Jumlah asmaul husna ada …
a. 77
b. 88
c. 99


Gerakan solat setelah rukuk adalah …
a. sujud
b. i’tidal
c. salam


Asmaul husna berarti nama-nama Allah yang …
a. unik
b. indah
c. mulia


Allah maha memaafkan hamba-hambanya. Ini adalah sifat dari Allah yaitu ….
a. maha melihat
b. maha mendengar
c. maha mengampuni


Kata ini كَلِمُ dibaca …
a. kalimu
b. qodimu
c. kalamu


Sebelum solat kita harus …
a. tidur
b. wudu
c. makan


Contoh sifat sederhana adalah ….
a. memakai baju yang mahal-mahal
b. suka memakai banyak perhiasan
c. membeli kebutuhan seperlunya


Solat yang dikerjakan setelah matahari terbenam adalah solat …
a. subuh
b. dzuhur
c. magrib


Orang islam yang tidak mau mengerjakan solat akan …
a. berdosa
b. mendapat pahala
c. mendapat ampunan


Maha Esa adalah arti dari …
a. al-ahad
b. al-gofur
c. ar-rohman


Jumlah huruf hijaiyah ada …
a. 20
b. 30
c. 40


Solat diawali dengan …
a. salam
b. tasbih
c. takbiratul ihram


Solat yang diwajibkan ada …. waktu
a. 5
b. 10
c. 7


Huruf ج س د jika diberikan harokat fathah dibaca …
a. jusudu
b. jasada
c. jisidi


Setiap perpindahan gerakan solat maka kita membaca ….
a. Alhamdulillah
b. Allahu akbar
c. Subhanallah


Silahkan Pilih Mode Soal:


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.