Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA


Latihan Soal Ujian Semester 1 (UAS) Bahasa Jawa SD / MI Kelas 2


Preview Soal Acak Ujian Semester 1 (UAS) Bahasa Jawa SD / MI Kelas 2

Mulai Latihan :


gamelan sing carane ngunekake kudu disebul
lan digawe saka pring yaiku …
a. suling
b. gong
c. bonang


wacanen pachelaton ing ngisor iki
sinta : koe saka ngendi yuk?
ayuk : aku saka perpustakaan.
sinta : kowe mang mbi sapa?
ayuk : aku lunga mbi dini lan ratih
sinta : kapan-kapan aku hijak ya yuk
ayuk : iya sin, muga-muga bae aku eling
————
sapa bae kancane ayuk sing dijak lunga perpustakaan?
a. sinta lan ratih
b. sinta lan dini
c. dini lan ratih


yen arep lewat ing ngarepe wong liya kudu ngaturake …
a. nyuwun pamit
b. nyuwun sewu
c. nyuwun ngapura


wayang sing irunge dawa lan awake gedhe dhuwur yaiku …
a. semar   
b. bagong   
c. petruk


rahmad saiki wes kelas telu
pitakon andhedhasar wangsulan ing dhuwur iku sing bener yaiku …
a. saiki rahmad bijine pira?
b. saiki rahmad wes mulih durung?
c. saiki rahmad wes kelas pira?


bapak wes teka
ukara ing dhuwur basa kramane yaikut …
a. bapak dereng wangsul
b. bapak sampun tindak
c. bapak sampun wangsul


sendok garpu lan piring iku piranti kanggo …
a. adus
b. turu
c. mangan


bapakke ibuku iku …
a. embah putri
b. embang kakung
c. pakdhe


bu guru – buku – ngasta – gambar
tatanan tembung ing dhuwur iku sing bener yaiku …
a. buku gambar ngasta bu guru
b. bu guru ngasta buku gambar
c. gambar buku bu guru ngasta


ningrum nembe mangan roti
ukara ing dhuwur iku jejere yaiku …
a. ningrum
b. mangan
c. roti


wong sing ngelakokake wayang iku arane …
a. guru
b. dhalang
c. sinden


joko : “sapa jenengmu?”
rani : “ ……”
a. jenengku rani
b. aku saka semarang
c. jenengmu joko


wacanen pachelaton ing ngisor iki
sinta : koe saka ngendi yuk?
ayuk : aku saka perpustakaan.
sinta : kowe mang mbi sapa?
ayuk : aku lunga mbi dini lan ratih
sinta : kapan-kapan aku hijak ya yuk
ayuk : iya sin, muga-muga bae aku eling
——————–
ayuk bar lunga saka …
a. perpustakaan
b. sekolah
c. omahe sinta


tandurane kudu disirami supaya bisa urip …
a. mati
b. subur
c. layu


ibu tindak peken. basa ngokone yaiku …
a. ibu lunga sekolah
b. ibu lunga sawah
c. ibu lunga pasar


punakawan sing diarane kanthong bolong yaiku …
a. gareng
b. semar
c. petruk


yen ketemu karo bu guru ing wayah esuk kudu ngaturake …
a. sugeng dalu
b. sugeng injing
c. sugeng siang


wujudku akeh sing bentuke kothak
aku digawe saka kayu
aku nduwe sikil papat
aku kanggo lungguhan

Batangane tembung-tembung ing dhuwur iku yaiku …
a. meja
b. sapi
c. kursi


wong sing ora gelem nyambut gawe iku diarani …
a. pinter
b. sregep
c. kesed


Sedulurku lanang sing lahire sakwise aku yaiku …
a. kakang
b. mbakyu
c. adhi


Silahkan Pilih Mode Soal:


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.