Latihan Soal Online

Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA


Latihan Soal Ujian Semester 1 (UAS) Bahasa Jawa SD / MI Kelas 2


Preview Soal Acak Ujian Semester 1 (UAS) Bahasa Jawa SD / MI Kelas 2

Mulai Latihan :


gamelan sing carane ngunekake kudu disebul
lan digawe saka pring yaiku …
a. suling
b. gong
c. bonang


bapak wes teka
ukara ing dhuwur basa kramane yaikut …
a. bapak dereng wangsul
b. bapak sampun tindak
c. bapak sampun wangsul


dadi murid sing apik yen diwulang guru kudu ….
a. rame dewe
b. krunguake
c. sakpenake


bu guru – buku – ngasta – gambar
tatanan tembung ing dhuwur iku sing bener yaiku …
a. buku gambar ngasta bu guru
b. bu guru ngasta buku gambar
c. gambar buku bu guru ngasta


joko : “sapa jenengmu?”
rani : “ ……”
a. jenengku rani
b. aku saka semarang
c. jenengmu joko


wujudku akeh sing bentuke kothak
aku digawe saka kayu
aku nduwe sikil papat
aku kanggo lungguhan

Batangane tembung-tembung ing dhuwur iku yaiku …
a. meja
b. sapi
c. kursi


tandurane kudu disirami supaya bisa urip …
a. mati
b. subur
c. layu


ibu tindak peken. basa ngokone yaiku …
a. ibu lunga sekolah
b. ibu lunga sawah
c. ibu lunga pasar


sendok garpu lan piring iku piranti kanggo …
a. adus
b. turu
c. mangan


yen ketemu karo bu guru ing wayah esuk kudu ngaturake …
a. sugeng dalu
b. sugeng injing
c. sugeng siang


gugur gunung iku padha artine karo …
a. nandur pari
b. gotong royong
c. godong jati tiba


… regane bukumu
cecak-cecak ing dhuwur iku isine sing bener yaiku …
a. kepriye
b. pira
c. sapa


wong sing ora gelem nyambut gawe iku diarani …
a. pinter
b. sregep
c. kesed


rahmad saiki wes kelas telu
pitakon andhedhasar wangsulan ing dhuwur iku sing bener yaiku …
a. saiki rahmad bijine pira?
b. saiki rahmad wes mulih durung?
c. saiki rahmad wes kelas pira?


Sedulurku lanang sing lahire sakwise aku yaiku …
a. kakang
b. mbakyu
c. adhi


wacanen pachelaton ing ngisor iki
sinta : koe saka ngendi yuk?
ayuk : aku saka perpustakaan.
sinta : kowe mang mbi sapa?
ayuk : aku lunga mbi dini lan ratih
sinta : kapan-kapan aku hijak ya yuk
ayuk : iya sin, muga-muga bae aku eling
——————–
ayuk bar lunga saka …
a. perpustakaan
b. sekolah
c. omahe sinta


ningsih lagi teka saka sekolah . kosok baline teka yaiku …
a. wangsul
b. mlebu
c. lunga


punakawan sing diarane kanthong bolong yaiku …
a. gareng
b. semar
c. petruk


yen arep lewat ing ngarepe wong liya kudu ngaturake …
a. nyuwun pamit
b. nyuwun sewu
c. nyuwun ngapura


wayang sing irunge dawa lan awake gedhe dhuwur yaiku …
a. semar   
b. bagong   
c. petruk


Silahkan Pilih Mode Soal: