Latihan Soal Ujian Semester 2 (UAS/UKK) Bahasa Jawa SD/MI Kelas 1


Preview Soal Acak Ujian Semester 2 (UAS/UKK) Bahasa Jawa SD/MI Kelas 1

Mulai Latihan :


sing digunakake kanggo ngrungokake yaiku …
a. mripat
b. cangkem
c. kuping


pitik iku sikile jumlahe ana …
a. 2
b. 4
c. 6


budi tangi turu jam lima esuk
sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare
Jam enem budi banjur adus
Sakwise adus budi terus sarapan
Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane
budi mangkat sekolah bareng konco-koncone
———————
budi tangi turu jam …
a. setengah pitu
b. jam enem
c. jam lima


budi tangi turu jam lima esuk
sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare
Jam enem budi banjur adus
Sakwise adus budi terus sarapan
Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane
budi mangkat sekolah bareng konco-koncone
———————
sapa sing diterangake ing cerita dhuwur iku …
a. wong tuane budi
b. budi
c. kancane budi


Sing rasane asin yaiku …
a. uyah
b. jeruk
c. pelem


budi tangi turu jam lima esuk
sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare
Jam enem budi banjur adus
Sakwise adus budi terus sarapan
Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane
budi mangkat sekolah bareng konco-koncone
———————
kapan budi pamitan karo wong tuane
a. jam setengah pitu
b. jam enem esuk
c. jam pitu


manuk dara iku mabur nggunakake …
a. sikil
b. buntut
c. lar


rini arep mangkat sekolah
rini kudu …. karo wong tuane
a. njaluk sangu
b. pamitan
c. dolanan


anak sapi iku arane …
a. piyek
b. kuthuk
c. pedet


yen ngomong koro wong tuo iku kudu nganggo basa …
a. ngoko
b. krama
c. dolanan


wong sing sregep sinau iku bakal …
a. pinter
b. sugih
c. ayu


ibu nembe turu
basa kramane yaiku
a. ibu lagi sare
b. ibu nembe sare
c. ibu nembe siram


mripat iku digunakake kanggo …
a. mangan
b. mikul
c. ningali


yen arep mlebu omahe wong liyo kudu ngucapake …
a. kulo nuwun
b. matur nuwun
c. nyuwun sewu


ani lagi luru godong gedang
rupane godong gedang yaiku …
a. abang
b. putih
c. ijo


andi diparingi hadiah soko bu guru
andi banjur ngucapake …
a. ngapurane
b. sugeng enjang
c. matur nuwun


yen kepengen awake sehat iku uripe kudu …
a. resikan
b. dolanan
c. mangan terus


Yen ketemu pak guru wayah sore kudu ngucapake …
a. sugeng dalu
b. sugeng sonten
c. sugen enjang


basa kramane tangan yaiku …
a. suku
b. rikma
c. asta


kewan sing senengane kluruk yaiku …
a. kucing
b. pitik
c. wedus


Silahkan Pilih Mode Soal:


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.