Latihan Soal Online

Latihan Soal Ujian Semester 2 (UAS/UKK) Bahasa Jawa SD/MI Kelas 1


Preview Soal Acak Ujian Semester 2 (UAS/UKK) Bahasa Jawa SD/MI Kelas 1

Mulai Latihan :


manuk dara iku mabur nggunakake …
a. sikil
b. buntut
c. lar


yen kepengen awake sehat iku uripe kudu …
a. resikan
b. dolanan
c. mangan terus


Gula lan madu iku rasane …
a. pahit
b. legi
c. kecut


rini arep mangkat sekolah
rini kudu …. karo wong tuane
a. njaluk sangu
b. pamitan
c. dolanan


Yen ketemu pak guru wayah sore kudu ngucapake …
a. sugeng dalu
b. sugeng sonten
c. sugen enjang


pitik iku sikile jumlahe ana …
a. 2
b. 4
c. 6


yen arep mlebu omahe wong liyo kudu ngucapake …
a. kulo nuwun
b. matur nuwun
c. nyuwun sewu


andi diparingi hadiah soko bu guru
andi banjur ngucapake …
a. ngapurane
b. sugeng enjang
c. matur nuwun


kewan sing senengane kluruk yaiku …
a. kucing
b. pitik
c. wedus


basa kramane tangan yaiku …
a. suku
b. rikma
c. asta


budi tangi turu jam lima esuk
sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare
Jam enem budi banjur adus
Sakwise adus budi terus sarapan
Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane
budi mangkat sekolah bareng konco-koncone
———————
sakwise adus budi banjur …
a. pamitan
b. sarapan
c. mangkat sekolah


ibu nembe turu
basa kramane yaiku
a. ibu lagi sare
b. ibu nembe sare
c. ibu nembe siram


bapak nembe tindak
basa ngokone tindak yaiku …
a. mangan
b. lunga
c. bali


ani lagi luru godong gedang
rupane godong gedang yaiku …
a. abang
b. putih
c. ijo


mripat iku digunakake kanggo …
a. mangan
b. mikul
c. ningali


budi tangi turu jam lima esuk
sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare
Jam enem budi banjur adus
Sakwise adus budi terus sarapan
Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane
budi mangkat sekolah bareng konco-koncone
———————
sapa sing diterangake ing cerita dhuwur iku …
a. wong tuane budi
b. budi
c. kancane budi


wong sing sregep sinau iku bakal …
a. pinter
b. sugih
c. ayu


budi tangi turu jam lima esuk
sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare
Jam enem budi banjur adus
Sakwise adus budi terus sarapan
Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane
budi mangkat sekolah bareng konco-koncone
———————
kapan budi pamitan karo wong tuane
a. jam setengah pitu
b. jam enem esuk
c. jam pitu


budi tangi turu jam lima esuk
sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare
Jam enem budi banjur adus
Sakwise adus budi terus sarapan
Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane
budi mangkat sekolah bareng konco-koncone
———————
budi tangi turu jam …
a. setengah pitu
b. jam enem
c. jam lima


anak sapi iku arane …
a. piyek
b. kuthuk
c. pedet


Silahkan Pilih Mode Soal: